O nama

Borbe protiv korupcije nema bez jasne volje građana da se usprotive urušavanju institucija, kršenju zakona i borbi za procesuiranje i kažnjivost zloupotreba. Zato je portal Čista politika kao online pretraživa i statistički analitična baza podataka prilagođen građanima, organizacijama civilnog društva, medijima i stručnoj javnosti, jer im omogućava uključivanje u borbu protiv korupcije pružajuči priliku da unaprede život u svom gradu doprinoseći:

  • unapređenju transparentnosti upotrebe javnih resursa,
  • razvoju integriteta na nivou političkih partija,
  • razvoju proaktivnog pristupa u istragama i
  • unapređenju kažnjivosti za dela korupcije.

Svi oni koji imaju informacije ili bilo kakva druga saznanja o nezakonitostima u oblasti javnih nabavki, donacija i sponzorstva moći će pretragom i lako dostupnom statističkom analizom podataka iz registara javnih nabavki, donacija, sponzorstva i aktivnosti političkih stranaka, anonimno ako to žele, da ukažu na nezakonitosti koje će biti javno predstavljene i sa kojima će nadležni državni organi biti upoznati i na čijem procesuiranju i eventualnom sankcionisanju biti insistirano.

Portal Čista politika je mesto građanske istrage, istrage koje treba da bude instrument borbe ne samo protiv korupcije već i instrument za bolje pravosuđe koje će neodložno, neselektivno i od javnosti podržano izvršiti procesuiranje i kažnjavanje odgovornih za sekundarno finansiranje političkih stranaka i koalicija bilo da su one na vlasti, bilo da su bile na vlasti ili da pretenduju na vlast.

Sankcionisanje sekundarnog finansiranja stranaka je put razvoja integriteta politčkih stranaka bez kojeg nema poverenja u političke stranke i parlamentarnu demomokratiju.